Danh Mục

Đối Tác IPCA


Ống nối hai bình khí CO2 -Nktech

  • Ảnh 1
SKU:
H-HOS-PIL-1 / H-HOS-PIL-2


Mô Tả Sản Phẩm

       Ống nối hai bình khí CO2 -Nktech

  • Dùng lắp cho hệ thống khí CO2
  • Kết nối các bình khí CO2 với nhau
  • Chiều dài 374mm hoặc 527mm
  • Âp suất làm việc 10 Mpa
  • Áp suất kiểm tra 15 Mpa
  • Xuất xứ: Nktech Hàn Quốc

Thông Tin Bảo Hành

12 Thàng