Danh Mục

Đối Tác IPCA


Đầu báo nhiệt cố định SD3 TRC05-12

  • Đầu báo nhiệt cố định SD3 TRC05-12
SKU:
TRC05-12
Nhãn Hiệu:


Mô Tả Sản Phẩm

 

Đầu báo nhiệt cố định SD3 TRC05-12
Kiểu điển hình. T° = 62°C, + 9°C/min.
Cho hệ thống loại an toàn 12V. Được sử dụng với card rơ le R05, báo động đã được chốt hoặc tự động thu hồi được (phiên bản AR)

Đầu báo nhiệt cố định SD3 TRC05-12
Kiểu điển hình. T° = 62°C, + 9°C/min.
Cho hệ thống loại an toàn 12V. Được sử dụng với card rơ le R05, báo động đã được chốt hoặc tự động thu hồi được (phiên bản AR)

 


Thông Tin Bảo Hành

12 Tháng