Danh Mục

Đối Tác IPCA


Đầu báo khói quang SD3 OC05-12-AR

  • Đầu báo khói quang SD3 OC05-12-AR
SKU:
OC05-12-AR
Nhãn Hiệu:


Mô Tả Sản Phẩm

 

 

Đầu báo khói quang SD3 OC05-12-AR
Cho hệ thống loại an toàn 12V, được sử dụng với card rơ le R05, báo động đã được chốt hoặc tự động thu hồi được (phiên bản AR)

Đầu báo khói quang SD3 OC05-12-AR
Cho hệ thống loại an toàn 12V, được sử dụng với card rơ le R05, báo động đã được chốt hoặc tự động thu hồi được (phiên bản AR)

 


Thông Tin Bảo Hành

12 Tháng