Danh Mục

Đối Tác IPCA


Thiết bị chống sét

Hiện nay với yêu cầu được bảo vệ an toàn khỏi hiện tượng sét đánh, hầu hết các văn phòng, tòa nhà đều được trang bị hệ thống chống sét. Một hệ thống chống sét tốt phải có khả năng nhận năng lượng sét từ hệ thống kim thu sét và giải phóng năng lượng này vào lòng đất một cách nhanh nhất, nhằm giảm thiểu khả năng lan truyền năng lượng sét trong hệ thống làm phá hỏng các thiết bị, gây ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng. Phạm vi thu sét của một hệ thống thu và dẫn sét không cố định nhưng có thể coi là một hàm của mức độ tiêu tán dòng điện sét. Bởi vậy phạm vi thu sét là một đại lượng thống kê.


Sắp xếp theo:

  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3

  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3