Danh Mục

Đối Tác IPCA


Thuật phong thủy

  • Ảnh 1


Mô Tả Sản Phẩm

Phong Thuỷ là một hiện tượng văn hoá, một loại thuật số chọn lành tránh dữ, một dân tộc lưu truyền rộng rãi, một loại học vấn về hoàn cảnh và liên quan đến con người, một tổng hợp về lý luận và thực tiễn.

Phong Thuỷ có thể chia thành hai phần lớn: âm trạch và dương trạch.

Dương trạch là nơi người sống hoạt động, âm trạch là mộ huyệt của người chêt.

Lí luận về phong Thuỷ các trường phái hình thể và trường phái lí khí. Phái hình thể nặng về hình thể sông núi mà luận lành dữ.

Phái lí khí lại nặng về âm dương, quái lí để luận lành dữ. hạt nhân của Phong Thuỷ là "sinh khí". Khái niệm của

Khái niệm của nó vô cùng phức tạp, đề cập đến long mạch, minh đường, huyệt vị, dòng chảy, phương hướng v.v...

Download Ebook Thuật Phong Thủy