Danh Mục

Đối Tác IPCA


Thiết bị đếm sét SCHIRTEC SLSC_10

  • Ảnh 1
SKU:
SCHIRTEC SLSC_10
Sẵn Có:
Thiết bị đếm sét SCHIRTEC SLSC_10


Mô Tả Sản Phẩm

Thiết bị đếm sét SCHIRTEC SLSC_10

Chức năng đếm số lần sét xảy ra tại nơi lắp đặt

Tiêu chuẩn : IP 67 lắp ngoài trời
Phát hi
ện dòng sét :  2-200 kA
Màn hình hi
ển thị  với 6 chữ số
Dễ dàng l
ắp đặt
Không yêu cầu bất kỳ nguồn điện bên ngoài
C
ập nhật theo thứ tự
Kích thước: 11,3 x7x4,8 cm

Xuất xứ: ÁO


Thông Tin Bảo Hành

12 Tháng