Danh Mục

Đối Tác IPCA


Thiết bị đếm sét INGESCO CDR-Universal

  • Ảnh 1
SKU:
INGESCO CDR-Universal
Sẵn Có:
Thiết bị đếm sét INGESCO CDR-Universal


Mô Tả Sản Phẩm

Thiết bị đếm sét INGESCO CDR-Universal

Chức năng đếm số lần sét xảy ra tại nơi lắp đặt

Tiêu chuẩn : IP 67 lắp ngoài trời
Phát hi
ện dòng sét :  2-200 kA
Màn hình hi
ển thị  với 6 chữ số
Dễ dàng l
ắp đặt
Không yêu cầu bất kỳ nguồn điện bên ngoài
C
ập nhật theo thứ tự
Kích thước: 11,3 x7x4, 8 cm

Xuất xứ: Tây Ban Nha


Thông Tin Bảo Hành

12 Tháng