Danh Mục

Đối Tác IPCA


Tam Thập Lục Kế

  • Ảnh 1


Mô Tả Sản Phẩm

01. Dương đông kích tây (Ðánh lạc hướng đối phương)

02. Ðiệu hổ li sơn(Dụ hổ ra khỏi rừng)

03. Nhất tiễn hạ song điêu(Một mũi tên hạ hai con chim)

04. Minh tri cố muội(Biết rõ mà làm như không biết)

05. Du long chuyển phượng(Biến rồng thành phượng)

06.Mỹ nhân kế(Kế dùng gái đẹp)

07. Sấn hỏa đả kiếp(Theo lửa mà hành động)

08. Vô trung sinh hữu(Không có mà làm thành có)

09.Tiên phát chế nhân(Ra tay trước để chế phục đối phương)

10. Ðả thảo kinh xà(Ðập cỏ làm cho rắn sợ)

11. Tá đao sát nhân(Mượn đao để giết người)

12. Di thi giá họa(Dùng vật gì để vu khống người ta)

13. Khích tướng kế(Kế chọc giận tướng giặc)

14. Man thiên quá hải(Lợi dụng sương mù để lẩn trốn, giấu trời qua biển)

15. Ám độ trần sương(Ði con đường mà không ai nghĩ đến)

16. Phản khách vi chủ(Ðổi vị khách thành vị chủ)

17. Kim thiền thoát xác(Ve sầu lột xác)

19. Cầm tặc cầm vương(Dẹp giặc phải bắt tướng giặc)

20. Ban chư ngật hổ(Giả làm con heo để ăn thịt con hổ)

21.Quá kiều trừu bản(Qua cầu rồi phá cầu)

22. Liên hoàn kế(Kế móc nối nhau)

23.Dĩ dật đãi lao(Lấy khỏe để đối phó với mệt)

24 Chỉ tang mạ hòe(Chỉ vào gốc dâu mà mắng cây hòe)

25. Lạc tỉnh hạ thạch(Ném đá vào người dưới giếng)

26. Hư trương thanh thế(Thổi phồng thanh thế)

27. Phủ để trừu tân(Bớt lửa dưới nồi)

28. Sát kê hách hầu(Giết gà cho khỉ sợ)

29.Phản gián kế (Dùng kế của đối phương để quật lại)

30.Lý đại đào cương(Ðưa cây lý chết thay cây đào)

31.Thuận thủ khiên dương(Thuận tay dắt con dê về)

32.Dục cầm cố tung(Muốn bắt mà lại thả ra)

33. Khổ nhục kế(Hành hạ thân xác mình để người ta tin)

34. Phao bác dẫn ngọc(Ném hòn ngói để thu về hòn ngọc)

35. Tá thi hoàn hồn(Mượn xác để hồn về)

36. Tẩu kế(Chạy, lùi, thoát thân)

Download Ebook Tam Thập Lục Kế