Danh Mục

Đối Tác IPCA


Phần mềm quản lý tự động cho trạm cân xe tải

  • Ảnh 1
  • Ảnh 2
SKU:
IPCA VS1
Sẵn Có:
Phần mềm quản lý tự động cho trạm cân xe tải


Mô Tả Sản Phẩm

Phần mềm quản lý tự động cho trạm cân xe tải

Chức năng:

Tự động đọc biển số và viết vào phiếu cân

Hạn chế tối đa tình trạng nhầm biển số xe

Quản lý danh sách khách hàng, người lái xe, công ty…

Quản lý danh mục hàng hóa

Quản lý chi tiết từng xe qua trạm cân

Có đầy đủ thông tin trên phiếu cân

Tránh tình trạng tạo cân giả, phiếu giả

Thông tin, tài liệu lưu trữ đảm bảo tính sát thực, tin cậy

Hệ thống tự động hóa cao, có thể tự động hóa hoàn toàn

Kết hợp cùng camera, thiết bị đọc thẻ, phần mềm quản lý…

Sủ dụng ngôn ngữ Tiếng Việt

Xuất xứ: Việt Nam


Thông Tin Bảo Hành

12 Tháng