Danh Mục

Đối Tác IPCA


Ống mềm nối bình FM200 -Nktech

  • Ảnh 1
SKU:
S1-HOS-PIL-4 / S1-HOS-PIL-5


Mô Tả Sản Phẩm

       Ống mềm nối bình FM200 -Nktech

  • Dùng lắp vào đầu bình khí FM200
  • Chức năng để nối bình khí với bình khí
  • Kết nối cho hệ thống chữa cháy FM200
  • Âp suất 10 Mpa
  • Đường kính 1/2 Inch
  • Đồ dài ống L=600mm
  • Xuất xứ: Nktech Hàn Quốc

Thông Tin Bảo Hành

12 Tháng