Danh Mục

Đối Tác IPCA






Kỹ năng trình bày

  • Ảnh 1


Mô Tả Sản Phẩm

Kỹ năng trình bày

Bạn phải trình bày một vấn đề trước nhiều người?
Bạn không biết nên chuẩn bị ra sao? Nguyên tắc trình bày như thế nào?
Cuốn Kỹ năng trình bày sẽ hướng dẫn bạn.
Cuốn ebook này được biên soạn dựa trên tại liệu cảu đại học quản lý Henley và viện công nghệ Massachusetts.
……..
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt

Định Dạng: PDF

Dung Lượng: 217 KB

Download Ebook Kỹ năng trình bày