Danh Mục

Đối Tác IPCA


Kính lúp Regula 1000

  • Ảnh 1
SKU:
Regula 1000


Mô Tả Sản Phẩm

Kính lúp Regula 1000

Kính lúp Regula được thiết kế để xác minh tính xác thực rõ ràng và kiểm tra nâng cao hộ chiếu, tiền giấy, 

chứng khoán và các tài liệu khác có tính năng bảo mật.

Sản phẩm cho phép xem các vật thể kích thước nhỏ, 

tiền xu, tem, mảnh ảnh, con dấu, chữ ký và chữ viết tay

Độ phóng đại từ 20 lần

Trường nhìn từ 8nm +-1

Điều chỉnh diopter, dptr +-2

Kích thước 28,9×28,9×33,7mm

Xuất xứ: Regulaforensics – Belarus

Thông Tin Bảo Hành

12 Tháng