Danh Mục

Đối Tác IPCA


Khái Quát Phong Thủy

  • Ảnh 1


Mô Tả Sản Phẩm

Tôi thấy trên diền đàn phong thuỷ cũng như ngoài đời mỗi người một lý. Mỗi người đều mang một trường phái mình học ra coi nó là độc tôn rồi chê bai phái khác là bàng môn ngoại đạo, Điều này vô cùng tai hại cho hậu học. Họ chẳng biết phải theo ai học ai, vô hình đã làm cho môn phong thuỷ càng trở nên huyền bí hoặc làm cho nhiều người thấy nghi hoặc không đủ tin tưởng vào môn này. Thật là buồn lắm lắm !

Tôi viết bài này nhằm hai mục đích, Một là muốn khẳng định phong thuỷ là một môn khoa học đã được chứng nghiệm từ hàng nghìn năm. Hai là dùng chút kiến thức ít ỏi của tôi cung cấp một trong hàng nghìn cách tiếp cận môn phong thuỷ qua sách vở, ngõ hầu có thể giúp các bạn yêu thích môn này đi sâu nghiên cứu