Danh Mục

Đối Tác IPCA


Bình kích hệ thống chữa cháy khí ni tơ - Nktech

  • Ảnh 1
SKU:
U-CYL-82.5L-3


Mô Tả Sản Phẩm

       Bình kích hệ thống chữa cháy khí ni tơ - Nktech

  • Dung tích bình chứa 82,5 lít, 68 lít, 20 lít, 15,74 lít
  • Dùng kích hoạt hệ thống chữa cháy khí ni tơ
  • Chất liệu vỏ bình Cr-Mo steel
  • Tiêu chuẩn sản xuất KS B ISO 9809-2, KGS AC212
  • Áp suất nạp 14,7 Mpa
  • Áp suất kiểm tra 24,5 Mpa
  • Khối lượng khí nạp 8.8Kg, 7,2kg, 2,1Kg và 1,7Kg
  • Chứng nhận KFI
  • Xuất xứ: Nktech Hàn Quốc

Thông Tin Bảo Hành

12 Tháng