Danh Mục

Đối Tác IPCA


Phần mềm quản lý khóa, thẻ, phòng …

 • Ảnh 1
SKU:
Software
Sẵn Có:
Phần mềm quản lý khóa, thẻ, phòng …


Mô Tả Sản Phẩm

        Phần mềm quản lý khóa, thẻ, phòng …

 •  Cài đặt thời gian lưu trú cho khách
 • Quản lý thời gian ra vào của từng phòng
 • Báo cáo: số phòng khách đang ở, số phòng trống, số phòng khách đã đặt chỗ
 • Ghi và đọc thẻ: Thẻ “Master”, thẻ quản lý, thẻ tầng, thẻ khách…
 • Phân quyền quản lý cho từng cán bộ, nhân viên
 • Phân quyền vào ra cho các cán bộ, nhân viên khách sạn
 • Tích hợp chức năng tự động sao lưu dữ liệu
 • Phần mềm có thể dùng cho mạng nội bộ khi muốn nối nhiều máy tính với nhau
 • Giám sát và xem dữ liệu hệ thống từ xa qua Internet
 • Số phòng khách đang ở, số phòng trống, số phòng khách đã đặt chỗ...

Thông Tin Bảo Hành

12 Tháng