Danh Mục

Đối Tác IPCA


Đồng hồ đo áp suất bình FM200 -Nktech

  • Ảnh 1
SKU:
S1-PG-F10-1


Mô Tả Sản Phẩm

       Đồng hồ đo áp suất bình FM200 -Nktech

  • Dùng lắp vào đầu bình khí FM200
  • Chức năng để đo áp suất khí nèn FM200
  • Lắp đặt tại đầu bình khí, tại van đầu bình
  • Âp suất 0-9,7 Mpa
  • Xuất xứ: Nktech Hàn Quốc

Thông Tin Bảo Hành

12 Tháng