Danh Mục

Đối Tác IPCA


Điều hành cuộc họp

  • Ảnh 1


Mô Tả Sản Phẩm

Trong tài liệu này, bạn sẽ học cách xây dựng mục tiêu cho cuộc họp, hình thành nội dung sát với thực tế, tiếp xúc với những người khác trong cuộc họp, và lập kế hoạch để biến những quyết định thành hành động. Dựa theo tài liệu của trường Harvard Business.

1. Loại hình và mục đích cuộc họp
2. 14 bước lập kế hoạch, triển khai thực hiện và theo dõi
3. Các gợi ý cho việc chuẩn bị và tổ chức một cuộc họp
4. Các gợi ý cho việc kết thúc một cuộc họp
5. Các gợi ý để giải quyết với các hành vi gây khó khăn
6. Các bước để thảo luận một vấn đề
……..
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt

Định Dạng: PDF

Dung Lượng: 233 KB

Download Ebook Điều hành cuộc họp

..