Đầu báo khói Beam OSI-10, OSI-90 (Dual Ended) – Xtralis Anh

(Ảnh  của 1)