Đầu dò khói độ nhạy cực cao Vesda VLS-204, VLS-214, VLS-304, VLS-314, VLS-600

(Ảnh  của 1)