Đầu dò khói độ nhạy cực cao Vesda VLP-002/ VLP-012, VLP-400

(Ảnh  của 1)