Cảm biến phát hiện khí Gas, khí độc Vesda ECO-D-B-AA-BB (ECO-D-B-20-Ex)

(Ảnh  của 1)