Đầu dò khói cảnh báo sớm ICAM ILS-1, ILS-2

(Ảnh  của 1)