Bộ nguồn cấp cho thiết bị Vesda - VPS-250-E

(Ảnh  của 1)