Đầu dò khói độ nhạy cực cao Vesda VEU-A00

(Ảnh  của 1)