Đầu dò khói độ nhạy cao Vesda VEA-040-A10

(Ảnh  của 1)