Đầu dò khói độ nhạy cao Vesda VEA-040-A00

(Ảnh  của 1)