Đầu dò khói độ nhạy cao Vesda VLI-885

(Ảnh  của 1)