Đầu dò khói độ nhạy cao Vesda VLI-880

(Ảnh  của 1)