Đầu dò khói độ nhạy cao dùng trong môi trường biển Vesda VLC-50000 -MRN

(Ảnh  của 1)