Đầu dò khói độ nhạy cao Vesda VLC-500

(Ảnh  của 1)