Bình khí chữa cháy CO2 loại 67.5 lít Eurogardian

(Ảnh  của 2)