Bình khí chữa cháy FM200 (HFC-227ea) loại 67.5 lít Eurogardian

(Ảnh  của 1)