Bộ thiết bị chữa cháy cho tủ điện 1.2-2m3

(Ảnh  của 1)