Bộ thiết bị chữa cháy cho tủ điện 0.55m3

(Ảnh  của 1)