Bộ thiết bị chữa cháy cho tủ điện 0.06m3

(Ảnh  của 1)