Bình khí FM200 chữa cháy tự động cho tủ điện

(Ảnh  của 2)