Bộ phát âm thanh kỹ thuật số PV-6232A

(Ảnh  của 1)