Đầu phun xả khí FTN-15-50, FTHS-15-50, FTHH-15-50

(Ảnh  của 1)