Đầu báo lửa phát hiện tia cực tím, đầu báo lửa phát hiện tia tử ngoại RFD-2000X

(Ảnh  của 1)