Máy chấm công X-STATION Suprema XSM (Mifare Card)

(Ảnh  của 1)