Máy chấm công thẻ Suprema Xpass - XPE

(Ảnh  của 1)