Đầu ghi chia hình 4 kênh Avtech DG 1004A

(Ảnh  của 1)