Đầu báo nhiệt cố định chungmei CM-WK24L/ CM-WK24LR

(Ảnh  của 1)