Đầu báo hồng ngoại loại trừ súc vật DG-85W

(Ảnh  của 1)