Đầu báo khói độc lập dùng pin chức năng thông báo cách thức thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ, sử dụng cho khu vực có trẻ em, người già…

(Ảnh  của 1)