Danh Mục

Đối Tác IPCA


Van chữa cháy Tyco

Van_bao_dong__tyco-av-1-300-3.jpg

Van Tyco là sản phẩm của Tyco International PLC– một công ty hệ thống an ninh được thành lập tại Cộng hòa Ireland, với trụ sở hoạt động tại Princeton New Jersey, Hoa Kỳ. Tyco International hiện hoạt động trong 2 mảng chính là giải pháp bảo mật và phòng cháy chữa cháy.
Van Tyco sử dụng công nghệ đã được chứng minh hoạt động đáng tin và mang đến hiệu suất cao hơn. Hiện nay, Tyco đang sản xuất một loại van cứu hỏa để đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau trên thị trường.

Van Tyco là sản phẩm của Tyco International PLC– một công ty hệ thống an ninh được thành lập tại Cộng hòa Ireland, với trụ sở hoạt động tại Princeton New Jersey, Hoa Kỳ. Tyco International hiện hoạt động trong 2 mảng chính là giải pháp bảo mật và phòng cháy chữa cháy.
Van Tyco sử dụng công nghệ đã được chứng minh hoạt động đáng tin và mang đến hiệu suất cao hơn. Hiện nay, Tyco đang sản xuất một loại van cứu hỏa để đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau trên thị trường.


Sắp xếp theo: