Danh Mục

Đối Tác IPCA


Chống sét đường tín hiệu

Chống sét đường tín hiệu sử dụng trong việc cắt sét đường tín hiệu điện thoại, đường mạng lan, đường ADSL, đường tín hiệu camera quan sát hay các thiết bị khác sử dụng đường tín hiệu. Hệ thống chống sét đường tín hiệu sẽ bảo vệ toàn bộ thiết bị có kết nối với đường tín hiệu tránh được hỏng hóc khi gặp sự cố sét lan truyền từ đường tín hiệu.    Không có sản phẩm nào trong danh mục này.