Danh Mục

Đối Tác IPCA


Thiết bị thử đầu báo

Thiết bị thử đầu báo Solo là loạt thiết bị được sử dụng để kiểm tra đầu báo cháy phổ biến nhất trong ngành phòng cháy chữa cháy. Các thiết bị này được sử dụng bởi hàng ngàn công ty và các cá nhân trên toàn thế giới để kiểm tra các đầu báo khói, đầu báo nhiệt, đầu báo CO hoạt động ổn định, hiệu quả, sẵn sàng kích hoạt trong trường hợp hỏa hoạn.


Sắp xếp theo: