Danh Mục

Đối Tác IPCA


Chữa cháy khí Pyrogen

Pyrogen là một hợp chất khí dập lửa hiệu quả nhất có mặt hiện nay thay thế cho Halon và các chất khí có áp lực cao khác như FM 200, Nito, Co2, Novec. Hợp chất rắn đặc biệt độc đáo khi có tác dụng của điện và nhiệt sẽ sản sinh ra chất khô và gaz. Thành phần hóa chất khô này bao gồm K2CO3  và hỗn hợp gas (CO2 , N2 ). Các chất này sẽ trộn lẫn với nhau tạo thành một chất khí dập. Trước khi được phun ra khu vực được bảo vệ thì chất khí này sẽ đi qua một lưới làm lạnh mà sẽ hấp thu  một lượng lớn nhiệt do đó đảm bảo sự phun trào dập lửa và phân phối khí đến khu vực khác nhau.


Sắp xếp theo: