Danh Mục

Đối Tác IPCA


Cáp chống cháy

Cáp chống cháy và cáp chậm bắt lửa (hay cáp chậm cháy) là những loại cáp mới phát triển gần đây.

Cáp chống cháy không có nghĩa là cáp không bị cháy hoặc chống lại sự cháy, cáp chống cháy là cáp có đặc tính khó cháy, hạn chế cháy lan và khi bị cháy trơ trụi vẫn có thể dẫn điện bình thường trong một khoảng thời gian nhất định nào đó theo cấp độ mà tiêu chuẩn quy định. Cáp chống cháy thường được ưu tiên sử dụng cho đường dây nguồn cho các thiết bị của hệ thống cảnh báo cháy, chữa cháy, hệ thống đèn sự số, thang máy…
Cáp chậm cháy là cáp bình thường nhưng có thêm đặc tính khó cháy, hạn chế cháy lan như cáp chống cháy. Khi bị cháy vẫn chập điện, gắn mạch như cáp thường.
Cả hai loại chống cháy và chậm cháy, nếu có yêu cầu thì nhà sản xuất có thể sử dụng vật liệu ít khói và không tỏa ra khí độc hoặc hơi axi1t gây ăn mòn, nhằm mục đích khi đám cháy xảy ra thì nạn nhân thấy đường thoát thân và không bị chết ngạt do khí độc như cáp thông thường. Cả hai loại cáp chống cháy và chậm cháy thường được sử dụng cho những nơi công cộng đông người như tòa nhà văn phòng, sân bay, khách sạn, rạp chiếu bóng … hoặc nhà ở có yêu cầu cao về an toàn hỏa hoạn.

Cáp chống cháy và cáp chậm bắt lửa (hay cáp chậm cháy) là những loại cáp mới phát triển gần đây.
Cáp chống cháy không có nghĩa là cáp không bị cháy hoặc chống lại sự cháy, cáp chống cháy là cáp có đặc tính khó cháy, hạn chế cháy lan và khi bị cháy trơ trụi vẫn có thể dẫn điện bình thường trong một khoảng thời gian nhất định nào đó theo cấp độ mà tiêu chuẩn quy định. Cáp chống cháy thường được ưu tiên sử dụng cho đường dây nguồn cho các thiết bị của hệ thống cảnh báo cháy, chữa cháy, hệ thống đèn sự số, thang máy…
Cáp chậm cháy là cáp bình thường nhưng có thêm đặc tính khó cháy, hạn chế cháy lan như cáp chống cháy. Khi bị cháy vẫn chập điện, gắn mạch như cáp thường.
Cả hai loại chống cháy và chậm cháy, nếu có yêu cầu thì nhà sản xuất có thể sử dụng vật liệu ít khói và không tỏa ra khí độc hoặc hơi axi1t gây ăn mòn, nhằm mục đích khi đám cháy xảy ra thì nạn nhân thấy đường thoát thân và không bị chết ngạt do khí độc như cáp thông thường. Cả hai loại cáp chống cháy và chậm cháy thường được sử dụng cho những nơi công cộng đông người như tòa nhà văn phòng, sân bay, khách sạn, rạp chiếu bóng … hoặc nhà ở có yêu cầu cao về an toàn hỏa hoạn.

Day_chong_chay.jpg


Sắp xếp theo:

  • Trang:
  • 1
  • 2

  • Trang:
  • 1
  • 2